Troškovi

Djelatnosti naše kancelarije obračunavaju se sukladno zakonskim odredbama.

U pojedinim individualnim slučajevima u obzir dolazi i dogovaranje drugih vidova nadoknade, kao npr. određivanje honoriranja po satu ili orijentiranog prema vrijednosti predmeta.

Slobodno nam se obratite – u osobnom razgovoru naći ćemo rješenje koje i Vama odgovora!

 

Odvjetničke djelatnosti

Nadoknadu za naše odvjetničke djelatnosti obračunavamo sukladno Zakonu o odvjetničkoj nadoknadi (RVG) ili prema individualno dogovorenom sporazumu o nadoknadi koji smo uglavili s našim strankama.

Nadoknada sukladno Zakonu o odvjetničkoj nadoknadi (RVG) obračunava se prema vrijednosti pojedinog predmeta (§ 49 b Abs. 5 BRAO).

Sporazumnu nadoknadu nudimo uzimajući u obzir pojedini individualni slučaj na temelju honoriranja po satu ili prema primjerenoj vrijednosti predmeta.

Pojedinosti ćemo rado razmotriti u osobnom razgovoru.

 

Prvo savjetovanje

Za prvo savjetovanje u pravilu naplaćujemo 180,00 EUR do 250,00 EUR, zavisno od vrijednosti predmeta i obima savjetodavne djelatnosti.

Medijacija

Za postupak medijacije ugovara se sukladno § 34 RVG vremenski honorar sa satnicom od u pravilu 180,00 eura do 320,00 eura.

Po želji sastavljamo zapisnike medijacijskih sjednica koji se također obračunavaju prema za to uloženom vremenu.

Za slučaj da se od nas traži da javnobilježnički ovjerimo zaključni medijacijski sporazum, za to se obračunava zasebna naodknada sukladno Zakonu o sudskim i javnobilježničkim troškovima (GNotKG).

Javnobilježnički ured

Djelatnosti javnobilježničkog ureda obračunavaju se sukladno Zakonu o sudskim i javnobilježničkim troškovima (GNotKG).