Mediation

 

Hrvatski pravni predmeti

Drago nam je da našim mandantima možemo ponuditi savjetodavnu djelatnost i zastupstvo u hrvatskim pravnim predmetima. Gospođa Peić-Thiel Vaš je kompetentni partner na tom pravnom području.

Osnivanje poduzeća u SRNJ

 • zasebna tvrtka – GmbH – AG
 • radnopravno savjetovanje
 • pravo stranaca u svezi sa osnivanjem poduzeća

Obiteljsko pravo

 • razvodi i posljedični predmeti za
  • hrvatske
  • bosanskohercegovačke
  • srpske
  • crnogorske
  • ili nacionalno miješane supružnike.
 • imovinski sporovi/uzdržavanje/roditeljska skrb

Nasljedno pravo

 • savjetovanje o nasljednom slijedu sukladno hrvatskom pravu
 • odvijanje ostavštine u SRNJ

Hrvatsko i njemačko ostavinsko pravo u usporedbi PDF (160 KB)

 

Medijacija

 • na hrvatskom/srpskom jeziku
 • u sporovima obiteljskog prava
 • u sporovima ostavinskog prava

Javnobilježnički ured

 • izdavanje potvrda na hrvatskom jeziku
 • potvrde/ovjere potpisa za Hrvatsku/Bosnu i Hercegovinu/Srbiju

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy