Publikacije

Naš angažman ne obuhvaća samo profesionalnu skrb za naše stranke već i objavljivanje stručnih priloga u odgovarajućim stručnim publikacijama.