Naš odvjetnički ured djeluje na raznim pravnim područjima i u raznovrsnim interesnim zonama.
Tako ćete uvijek naići na poslovne partnere koji Vam mogu pomoći brzim i sveobuhvatnim dokumentiranim savjetima temeljenim na bogatom iskustvu u pojedinim strukama.

Pravna područja

Opće građansko pravo uključujući međunarodno privatno pravo, radno pravo, obiteljsko i nasljedno pravo te građevinsko i arhitektsko pravo.

saznajte više

Medijacija

U okviru alternativnog rješavanja sporova nudimo postupak medijacije, također i na stranim jezicima.

saznajte više

Javnobilježnički ured

Sa čak dva javna bilježnika naš odvjetnički ured nudi javnobilježničke usluge sviju vrsti, npr. na području nekretninskog, nasljednog ili obiteljskog prava.

saznajte više

Hrvatski pravni predmeti

Javnobilježničke i odvjetničke usluge nudimo i u svezi sa hrvatskim pravnim predmetima.

saznajte više

Christoph Cornelius Paul

Odvjetnik i javni bilježnik a.D., medijator (BAFM)
saznajte više

Dana Peić-Thiel

Odvjetnica i javni bilježnik, specijalist za obiteljsko pravo, medijator (BAFM)
saznajte više

Hanno Freimüller

Odvjetnik, specijalist za građevinsko pravo
saznajte više
Ingrid Leder-Kappert

Ingrid Leder-Kappert

Odvjetnica, specijalist za obiteljsko pravo, medijator (BAFM)
saznajte više