_CSW0873_rechtsgebiete_web

Pravna područja

Ostvarivanje interesa naših stranaka u sudskim postupcima i van suda oslanja se na sljedeća težišta našeg djelovanja i interesa:

 • Opće građansko pravo
  • uključujući međunarodno privatno pravo
 • Radno pravo
 • Građevinsko i arhitektsko pravo
 • Nasljedno pravo
  • uključujući međunarodne odnose
 • Obiteljsko pravo
  • uključujući međunarodne odnose
  • pravo djeteta
 • Društveno pravo
 • Nekretninsko pravo
 • Najamno pravo
  • uključujući pravo stanovlasničkih zajednica
 • Pravo u slučaju prometnih nezgoda
 • Pravo ugovornih liječnika