Notariat

Javnobilježnički ured

Gospodin javni bilježnik Christoph C. Paul i gospođa javni bilježnik Dana Peić-Thiel nude stručnu skrb na svim područjima djelovanja javnih bilježnika koja zahtjevaju potvrdu ili ovjeru.

Sekretarijat javnog bilježnika Paul:

Gospođa Ulrike Schreuer
Telefon: 030 887 107 9-19
ulrike.schreuer@paul-partner.eu

Gospođa Kerstin Judtka
Telefon: 030 887 107 9-12
kerstin.judtka@paul-partner.eu

Sekretarijat javnog bilježnika Peić-Thiel:

Gospođa Sabine Fröhlich
Telefon: 030 887 107 9-21
sabine.froehlich@paul-partner.eu

Gospođa Kerstin Judtka
Telefon: 030 887 107 9-12
kerstin.judtka@paul-partner.eu

Posebna težišta našeg rada su:

Nekretninsko pravo

 • zemljišni kupoprodajni ugovori
 • stanovlasnički kupoprodajni ugovori
 • ugovori nositelja gradnje
 • dioba zemljišta, zasnivanje stambenog vlasništva i djelomičnog vlasništva
 • zemljišna terećenja, zemljišni dugovi, hipoteke, podložnosti, pravo prolaza, stambeno pravo i dr.

Checkliste Grundstückskaufvertrag Ausfüllbares PDF (1 MB),

Bitte senden an: info@paul-partner.eu

Nasljedno pravo/Ostavinsk postupak

 • testament, ugovor o nasljedstvu
 • izjava o odricanju od nasljedstva
 • odbijanje nasljedstva

Digitaler Nachlass und Testament PDF (46 KB)

Brak, obitelj i životno partnerstvo

 • ugovori o braku ili životnom partnerstvu
 • posljedice razvoda – sporazumi o rastavi
 • preventivna punomoć, bolesnička volja

Checkliste Adoption Ausfüllbares PDF (1 MB),

Bitte senden an: info@paul-partner.eu

Društveno pravo

 • društveno pravo, pravo udruga
 • osnivanje društava (GmbH, Unternehmergesellschaft, KG, AG, Ldt.)
 • ustupanje poslovnih udjela
 • prijave trgovačkom registru

Checkliste Gesellschaftsgründung Ausfüllbares PDF (1 MB),

Bitte senden an: info@paul-partner.eu

Medijacija

 • izdavanje potvrda o medijacijskim odnosno zaključnim sporazumima


This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy